11.00 – 12.00 Huwelijksviering – Sint Bernarduskerk – Heikruis

Preek van Pater Cuong
Beste Inge en Pierre,
familie en vrienden,
U weet het of u weet het niet, maar Inge en Pierre hebben al heel lang uitgekeken naar deze dag, naar deze huwelijksplechtigheid.
Niet alleen zij, maar ook wij allemaal hebben er naar uitgekeken en …er zelfs een beetje op gewacht… Het moest ervan komen, want jullie, beste Inge en Pierre, zijn samen al een heel tijd bezig, naar elkaar toegegroeid en jullie houden heel veel van elkaar.
Veel jaren zijn jullie al samen onderweg en gelukkig bij elkaar. Jullie hebben mekaar gesteund toen het leven moeilijk was. Je kunt dat zien en voelen dat jullie bij elkaar passen, dat jullie elkaar graag zien.
Die liefde willen jullie vandaag officieel laten bevestigen en aan God vragen of Hij jullie liefde en trouw wil zegenen.
Voor deze huwelijksplechtigheid hebben jullie, beste Inge en Pierre, als symbool enkele klimoptakjes gekozen. Klimop is een plant met een enorme weerstand en altijd groen. Hij groeit overal doorheen. Hij zoekt steun bij anderen maar groeit ook over anderen heen. Hij klampt alles vast en vanwege zijn altijd groene bladeren is hij het symbool van de eeuwige trouw en huwelijksliefde.
Beste Inge en Pierre, wanneer jullie vandaag deze plant als symbool van jullie huwelijk gebruiken, dan willen jullie tegen elkaar en tegen mensen in de kerk zeggen: “Laat de verbintenis van ons huwelijk ons verenigen voor altijd”. De klimop klampt een boom vast, maar hij laat die boom niet sterven. Hij laat die boom groeien. Zo is het ook met het huwelijk. Je hechten aan elkaar wil niet zeggen je door de ander laten opslorpen; of de ander volledig opeisen, zodat je elkaars ontplooiing belemmert. En dat hebben jullie de voorbije jaren veel voor elkaar gedaan. Jullie gunnen elkaar ruimte om te groeien, om te zijn zoals hij of zij is. We wensen en hopen dat jullie dat blijven doen voor elkaar en ook voor jullie kinderen.
Naast de klimop als symbool van het huwelijk hebben jullie voor deze huwelijksviering ook het verhaal van de bruiloft van Kana gekozen.
Het evangelie vertelt over een feest van een man en een vrouw. Die twee willen hun vreugde niet voor zichzelf houden. Ze nodigen familie en vrienden uit. Jullie deden dat ook en daarom zijn wij we hier. Jullie hebben óók voor wijn gezorgd, (dat hoop ik toch) want ” wijn maakt het hart van de mensen blij”.
Maar als je rond kijkt, zie je hoe moeilijk het is om levenslang in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid elkaar trouw te blijven. Je herkent wat er in Kana gebeurde: De wijn kan opraken en de vreugde-om-elkaar kan verwateren. In de voorbije jaren hebben jullie, telkens weer wanneer de wijn dreigde op te geraken, het water in wijn weten te doen veranderen. In moeilijke momenten wisten jullie elkaar te steunen en mekaar vreugde te schenken. We hopen en wensen dat jullie in de toekomst dat ook blijven doen voor elkaar en voor jullie kinderen, dat jullie voor elkaar bron van vreugde mogen zijn.
Op het feest van Kana was een bijzondere gast aanwezig: Jezus van Nazareth. Door zijn aanwezigheid en de moederlijke tussenkomst van Maria kwam het feest tot een goed einde. Wat Hij ons te zeggen heeft over menselijk geluk en samenleven, is nog altijd van kracht.
Heel bewust hebben jullie, beste Inge en Pierre, gekozen om voor de kerk te trouwen. Jullie kwamen naar deze kerk, en zo laat je de Man Jezus van Nazareth toe tot je feest. Ik zou zeggen: Laat die Gast maar blijven. Zorg er maar voor dat zijn levengevende geest in jullie huis blijft hangen en als de wijn daar eens opraakt en je genieten – van – elkaar verflauwt, je inspiratie en moed om te blijven werken aan jullie liefde vermindert, dan kan die wonderlijke Feestganger voor hele goede wijn zorgen.
Misschien zullen jullie ooit later zeggen zoals vele oude gelukkige koppels het ook ervaren: ons geluk wordt met de jaren alleen maar groter en dieper. Het lijkt wel of wij de beste wijn voor het laatst bewaard hebben.
Gelegenheidswoordje papi (Michiel)
Inge en Pierre,
Jullie blijven mensen beroeren … zoals in Kana 
Het eerste wonder kwam er op een feest, voor de hele buurt.
In deze vermoeide en gestoorde wereld hebben wij dit teken nodig …, hebben we ook U nodig …
Onze wereld met veel angst en vertwijfeling roept om vrede, om positief wikken en wegen.
Aan goedheid moet gestadig gebouwd worden: draden van geluk spinnen … tot een netwerk van begrip en verdraagzaamheid … net zoals in Kana  
Mensen kunnen voor elkaar wondere wegen zijn …  en dat bent u nu reeds voor elkaar en voor  vele vrienden … danig geloven in elkaar en hopen van elkaar dat ook uw medemensen gaan hopen en geloven dat het allemaal anders en beter kan … net zoals in Kana
  Inge en Pierre,
Mochten jullie verder uw welzijn en geluk blijven delen:
want onze wereld heeft vooral nood aan buurtleven …
iedereen insluiten, opnemen in een kring van naasten, van  buren …
om in vriendschap ook lokaal te consumeren …    zoals in Kana
  Inge en Pierre, mochten jullie ook verder mee genieten van het hele landschap, dat ook Pieter Bruegel zo begeesterde: golvende korenvelden, hun granen en zaden, weiden met vee, heesters vol vogels, onze dorpen, onze rivieren en de lokkende zee, maar ook gewoon de lucht die we elke dag mogen ademen … mochten jullie die hele natuur blijven koesteren, bewaren en bezingen …
De natuur weer boven halen, laten gedijen en beschermen. Dat wensen we allen samen met jullie.
De luister van het samenzijn is een juweel van de natuur voor het leven (c’est un bijou pour la vie): Verenigd weten we God  in ons midden en horen we een Woord van Hem in elk van ons.
Inge en Pierre, Charlotte en Juliette,
Blijft mensen beroeren, blijft de hele de aarde beroeren …
moeder natuur heeft jullie nodig …
Trouwbelofte Inge
Liefste Pierre, Sjoeke, mijnheer, vent van mijn leven …
Ik wil je vrouw zijn vandaag en morgen omdat niemand anders mij zo goed begrijpt als jij. Misschien niet altijd van de eerste keer, maar we kunnen over alles praten. Discussiëren doen we graag en veel, soms tot ergernis van anderen ..
Ik wil je vrouw zijn ook wanneer het leven hard en moeilijk is. Ik wil je steun zijn zoals jij steeds de rots bent waar ik me graag aan vastklamp. We hebben samen al op woelige zeeën gevaren: bang afwachten na de zoveelste zwangerschapstest, twee heel gewenste maar zware zwangerschappen, weken op de neonatale, de hartoperatie van Charlotte, de burn-out … wie weet wat de toekomst nog brengt? Maar samen kunnen we het aan.
Ik ben fier jouw vrouw te mogen zijn, jij, een prachtig persoon. Niet alleen van buiten, maar nog meer van binnen. Je staat altijd klaar om te helpen, om te luisteren, om te troosten, .. Je dag is goed als jij vrienden, familie of ons gezinnetje in de watten hebt gelegd. Je humor werkt aanstekelijk, zelfs al had ik me voorgenomen die dag slecht gezind te zijn. Je optimisme is ongezien dat heb ik nodig. Een zeldzame keer heb jij een bromdag, maar naast “schattig” is die altijd van korte duur.
Ik ben graag de mama van onze kinderen omdat ik geen betere papa voor Charlotte en Juliette had kunnen dromen. Je leert hen grenzen verleggen en leert mij hen de ruimte te geven die ze nodig hebben om zichzelf te worden. Streng maar rechtvaardig … zolang je niet wegsmelt voor hun donkere kijkers. Dezelfde prachtige ogen als die van jou (met witte vierkantjes).
We zijn niet perfect, maar passen wel perfect bij mekaar.  
Ik wil je trouw beloven, het voelt zo juist, zo logisch, zo thuis.
Je maakt me gelukkig en ik wil jou gelukkig maken, vandaag, morgen en daarna …
Met jou aan mijn zij, ben ik niet bang om oud te worden.  
Trouwbelofte Pierre
Liefste schat,
Het is een grijze ochtend, ik heb enkel een perziken yoghurt op als ontbijt. Zaventem luchthaven, in de vertrekhal weerklinkt een xylofoon. Ik stap door op een rolband van terminal A naar terminal B. Plots kruis ik een blik, een glimlach, plots is er licht, warmte, jij komt aan, ik vertrek… De rolpaden scheiden ons opnieuw. Vanaf die dag, dat moment, die blik, die glimlach wist ik het, jij ben het zonnetje in mijn leven.
Jij brengt leven in de brouwerij. Je raakt mensen rondom jou en geeft ze een goed gevoel. Je bent een mooie slimme vrouw met pit.
Een beetje koppig, maar die weet wat ze wilt en die niet met haar laat sollen.
Altijd paraat voor een feestje, maar je staat ook altijd klaar om iemand te helpen. Mijn privé veiligheidscoördinator.
Steeds rechtdoor zee als een echte kapitein.
Een doorbijtertje.
Je hebt ons 2 prachtige dochters gegeven. Het was een lange weg, maar we hebben samen alle hindernissen genomen. En we zullen dat blijven doen.
Ik kan altijd bij je terecht, en je hebt vaak mezelf door voor ik dat zelf door heb.
Ik wil met je oud worden, onze dochters zien opgroeien, vele discussies aangaan, genieten van het leven. Samen door het leven gaan.
Ik zie je graag om wie je bent, het total pakketje.
Blijf vooral jezelf, wie je bent, ik hou van jou.
Gelegenheidswoordje Moemie
De dag van je dromen  is eindelijk gekomen;
jullie hebben elkaar al veel liefde betoond,
en God heeft die liefde al met jong leven beloond.
Jullie hebben uw liefde en talenten al kwistig
aan Charlotje en Julietje doorgegeven 
maar tegelijk leert je hen met eigen riemen te roeien
opdat ze in uw warme thuis, 
gelukkig en vredevol zouden mogen openbloeien.
Mama Inge, als wij uw hartendieven bezig zien, in heel hun zijn en doen
herinneren ze ons aan uw kindertijd, gij waart ook een speelse kapoen!
Wij kunnen hetzelfde van  Papa Pierre veronderstellen
maar daar kan Mamy en Papy meer over vertellen.
Dank u, Inge en Pierre, voor uw warme vriendschap voor iedereen, in vreugde en pijn,
wij zijn zo dankbaar en gelukkig dat Charlotje en Julietje onze kleinkinderen zijn!
Proficiat, leg elkaar maar in de watten
want jullie zijn voor elkaar kostbare schatten!
Moge God u en ook aan ieder van ons, geven
nog lang en gelukkig samen te leven!
We zijn zo blij, fier en dankbaar om al onze kinderen, aangetrouwde  en kleinkinderen
omdat ze bezorgd zijn en houden van elkaar.
Een dikke dank u wel en een dikke proficiat en dikke kus
van een gelukkige Opa en Miemoe