Jonkvrouw Inge Picalausa & Ridder Pierre Vandekerckhove
Prinses Charlotte
Prinses Juliette
Hertogin en Hertog van Brabant & Graaf en gravin van Henegouwen
raaf Michiel Vandekerckhove en Gravin Mariette Bilande van Henegouwen
Hertog Jozef Picalausa en Hertogin Rosette Neetens van Brabant
Mater Familias Zr Stefane