Service voorwaarden

PICA LAUSA stelt alles in het werk om de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren. PICA LAUSA  biedt echter geen garantie over de veiligheid of continue beschikbaarheid van deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan het samenstellen en publiceren van de informatie, is het mogelijk dat de informatie op deze website onvolledig, gedateerd of incorrect is. Daarom kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend en aanvaardt PICA LAUSA geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website.

De links die eventueel op deze website zijn opgenomen verwijzen naar websites die niet door PICA LAUSA worden beheerd. PICA LAUSA heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de informatie die terug te vinden is op deze websites.

PICA LAUSA kan de inhoud van de website steeds wijzigen, aanpassen, verbeteren of verwijderen zonder aankondiging of kennisgeving.

Indien PICA LAUSA verwittigd wordt van foute gegevens op de website, dan zal het die informatie zo spoedig mogelijk corrigeren. Indien u onjuistheden vaststelt, neem dan contact op via info@Picalausa.com   

Foto’s en inhoud die op deze website getoond worden zijn eigendom van PICA LAUSA en mogen niet gebruikt en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van PICA LAUSA.