Het gebruik van www.thelandoflove.be moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Privacy Verklaring en het Cookiesbeleid. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.